Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1 de datum 06 april 2009

Onderwerp: Buitengewone Uitgaven 2009

Hieronder geven wij een opsomming van de wijzigingen met betrekking tot de post buitengewone uitgaven in het aangifte Biljet Inkomstenbelasting 2009

Aftrek ziektekosten 2009

De belastingaftrek van ziektekosten is in 2009 veranderd. Dat kan voor u gevolgen hebben. Bepaalde kosten zijn niet meer aftrekbaar. Wel aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden blijven de zogenoemde specifieke zorgkosten. Hieronder leest u welke kosten dit zijn, en hoe u de aftrek berekent.

De nieuwe regeling 'aftrek specifieke zorgkosten' vervangt vanaf 2009 de oude regeling 'aftrek ziektekosten of andere buitengewone uitgaven'.

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2009

Kosten voor een bezoek aan de huisarts of voor voorgeschreven medicijnen mag u nog aftrekken. Verder mag u uitgaven aftrekken voor:

 • genees- en heelkundige hulp
 • voorgeschreven medicijnen
 • hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel
 • vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis
 • een dieet
 • extra gezinshulp
 • extra kleding en beddengoed
 • reiskosten ziekenbezoek

Belasting terugkrijgen

Hebt u dit soort specifieke zorgkosten? U krijgt dan misschien geld terug en u komt misschien σσk in aanmerking voor een extra tegemoetkoming.

Verhoging specifieke zorgkosten

U mag het bedrag van de uitgaven voor specifieke zorgkosten verhogen met 113% als uw drempelinkomen niet hoger is dan € 32.127. Alleen de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek tellen niet mee voor deze verhoging.

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u heel 2009 een fiscale partner had, mag het drempelinkomen van u en uw fiscale partner samen niet hoger zijn dan € 32.127. Is het drempelinkomen hoger dan € 32.127? Dan mag u de verhoging niet toepassen.

 

 

 

 

Hoe berekent u de aftrek?

Als u alle ziektekosten hebt opgeteld, dan kunt u nu uw totale aftrek berekenen. Dit doet u in 3 stappen. U kunt de bedragen invullen in de rekenhulp.

 1. Neem het bedrag van de kosten dat u bij welke kosten zijn aftrekbaar hebt berekend.
 2. Dit bedrag verhoogt u eventueel met 113%. Dit mag bij alle specifieke zorgkosten met uitzondering van de kosten die u maakt voor genees- en heelkundige hulp en reiskosten ziekenbezoek.
  Tel de verhoging specifieke zorgkosten bij uw kosten.
 3. Bepaal het drempelbedrag. U mag de kosten alleen aftrekken als het totale bedrag aan specifieke zorgkosten hoger is dan het drempelbedrag. Bereken het drempelbedrag en trek dit af van uw kosten.

Rekenhulp aftrekbedrag zorgkosten           

Met de rekenhulp aftrekbedrag zorgkosten kunt u uw aftrekbedrag voor specifieke zorgkosten berekenen.

Uitgaven specifieke zorgkosten

 

 

 

 

Voorgeschreven medicijnen

€ …………

 

 

 

Hulpmiddelen

€ …………

 

 

 

Aanpassingen aan een woning en andere aanpassingen

€ …………

 

 

 

Vervoer wegens ziekte of invaliditeit

€ …………

 

 

 

Dieet op doktersvoorschrift

€ …………

 

 

 

Extra gezinshulp

€ …………

 

 

 

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

€ …………

 

 

 

 

 

+

 

 

Tel op: te verhogen specifieke zorgkosten

€ ………… A

 

 

 

Drempelinkomen van u en uw (eventuele) fiscale partner lager dan € 32.127?
Verhoog dan A met 113%

€ ………… B

+

 

 

Tel op: A + B

 

 

€ …………

 

 

 

 

 

 

Genees- en heelkundige hulp

 

 

€ …………

 

Bedrag eigen bijdrage AWBZ/Wmo t/m 2008, in 2009 betaald

 

 

€ …………

 

Reiskosten ziekenbezoek

 

 

€ …………

 

Tel op: Totaal specifieke zorgkosten

 

 

€ ………… C

 

Drempel

 

 

€ ………… D

-

Trek af: C min D = Aftrekbedrag specifieke zorgkosten

 

 

€ …………

 

 

 

 

Drempelbedrag berekenen

U mag alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van 1 van de volgende situaties:

U had in 2009 geen fiscale partner

Hebt u in 2009 geen fiscale partner? U berekent alleen de aftrekbare specifieke zorgkosten waar u zelf recht op hebt. Dit geldt ook als u een deel van 2009 een fiscale partner hebt en niet kiest om heel 2009 elkaars fiscale partner te zijn.

Drempelinkomen

 

Drempel

Meer dan

Niet meer dan

 

 

€ 7.152

€ 118

€ 7.152

€ 38.000

1,65% van het drempelinkomen

€ 38.000

-

€ 627 + 5,75% van het bedrag boven € 38.000

U had heel 2009 een fiscale partner

Had u heel 2009 een fiscale partner? Dan telt u de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar. Voor de berekening van de drempel telt u het drempelinkomen van u en van uw fiscale partner bij elkaar.

Gezamenlijk drempelinkomen

Drempel

Meer dan

Niet meer dan

 

-

€ 14.304

€ 236

€ 14.304

€ 38.000

1.65% van het drempelinkomen

€ 38.000

-

€ 627 + 5,75% van het bedrag boven € 38.000